Covid-19

Werkwijze Fysiotherapie
Bij binnenkomst in de praktijk bent u verplicht uw handen te desinfecteren met de aanwezige dispenser. Deze bevindt zich direct voor u na de tweede schuifdeur. De praktijk is zodanig ingericht, zowel fysiek als planmatig, dat de 1,5 meter afstand continue gewaarborgd kan worden. Kom niet te vroeg naar de praktijk voor uw afspraak. Mocht u toch eerder aanwezig zijn, verzoeken wij u om in de auto of buiten te wachten tot 1 minuut voor aanvang. Iedereen die de praktijk bezoekt voor een behandeling fysiotherapie, dient een grote schone handdoek mee te nemen! Probeer het toilet zo min mogelijk te gebruiken. Mocht u het toilet toch dienen te gebruiken, wilt u dan de kraan weer schoonmaken met het daarvoor beschikbare middel? De kleedkamer is gesloten, maar kan wel gebruikt worden om uw jas op te hangen. Wanneer u in de oefenzaal wordt behandeld, verzoeken wij u om omgekleed naar de praktijk te komen. Voor al het overige gelden de algemene hygiëneregels van het RIVM. We willen u verzoeken alleen naar de praktijk te komen als u een afspraak heeft.

Fysiofitness
Vanaf woensdag 19 mei 2021 gaat de fysiofitness weer open! Het rooster (via reservio.com) staat weer online. U kunt zich via deze weg weer inschrijven voor een uur fysiofitness per keer..

Beschermingsmiddelen
De praktijk beschikt over voldoende goedgekeurde mondkapjes en handschoenen. Wij gebruiken deze beschermingsmiddelen bij elke behandeling! We verzoeken u ook een mondkapje te dragen in de praktijk.

Afzeggen behandeling
Wanneer u klachten heeft als:
  • Hoesten
  • Niezen
  • Koorts hoger dan 38 graden
  • Loopneus
  • Keelpijn
  • Kortademig
  • Geur- en smaakverlies
  • Hoofdpijn
  • Diarree
dient u de afspraak af te zeggen. We kunnen u dan alleen behandelen middels video- of telefonisch consult.