Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, kunt u deze klacht kenbaar maken bij uw fysiotherapeut zelf of bij een van de maatschapsleden Jannet de Haan of Niek ten Dam. Vanzelfsprekend zullen we proberen om gezamenlijk naar een passende oplossing te zoeken. Wanneer u deze klacht liever niet met ons bespreekbaar maakt, kunt u contact opnemen met 'Klachtenregeling Fysiotherapie'.

Meer informatie hierover vindt u op Klachtenregeling Fysiotherapie