Tarieven per 01-01-2023

De tarieven voor fysiotherapie zijn contractueel vastgelegd met de zorgverzekeraars. We hebben voor 2023 met alle zorgverzekeraars, uitgezonderd Zorg & Zekerheid, een contract. De onderstaande tarieven gelden alleen wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.


Fysiotherapie€ 41,00
Manuele therapie € 52,00
Fysiotherapie inclusief uitbehandeling € 52,00
Screening€ 15,00
Screening, intake en onderzoek€ 49,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 49,50 
Telefonische zitting€ 15,00
Niet nagekomen afspraak€ 30