Tarieven per 01-01-2024

De tarieven voor fysiotherapie zijn contractueel vastgelegd met de zorgverzekeraars. We hebben voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract. De onderstaande tarieven gelden alleen wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.


Fysiotherapie€ 42,50
Manuele therapie € 54,00
Fysiotherapie inclusief uitbehandeling € 54,00
Screening€ 16,00
Screening, intake en onderzoek€ 58,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 54,00 
Telefonische zitting€ 16,00
Niet nagekomen afspraak€ 30